Vaie leppetrahvi kohta palume esitada 14 päeva jooksul läbi kodulehe https://www.parkimine.ee

  • Vaide saab saata postiga Endla 15, Tallinn 10122.
  • Vaide esitamisel postiga palume esitada  koopia ka sõiduki registreerimistunnistusest, mis tõendab, et vaide esitaja on antud sõiduki omanik või vastutav kasutaja.