Parkimistasu maksmist tõendab:

  • parkimispilet (sh parkimisautomaadi pilet);
  • parkimisluba;
  • liikumispuudega juhile ning liikumispuudega või pimedale lapsele väljastatud parkimiskaart;
  • mobiiltelefoni vahendusel käivitatud parkimisaeg

NB! Mootorsõiduki juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast parkimise alustamist. Tasuta parkimisaja kasutamisel tuleb parkimise algusaeg tähistada. Selle teostamiseks soovitame kasutada paberile kirjutatud kellaaega. Parkimiskella kasutades tuleb olla eriti hoolas ning aja märkimisel lähtuda tavalise mehaanilise kella tööpõhimõtetest (eriti tähelepanelik tuleb olla väikese osuti paigaldamisel). Enne sõiduki juurest lahkumist veenduge, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada teate sisu. Kui mootorsõiduki juht ei ole parkimise alustamisel parkimise algusaega teada andnud, tekib parkimistasu maksmise kohustus parkimise alustamise hetkest.

Tasuta parkimine

Fikseerides parkimise algusaja, on võimalik tasu maksmata A piirkonnas (15 minutit), B piirkonnas (90 minutit) tasuta parkida. Kirjalik teade peab olema vormistatud arusaadavalt, väljast nähtavalt ja loetavalt. Pärast tasuta parkimisaja lõppemist tekib sõidukijuhil kohustus tasuda parkimise eest vastavalt antud piirkonnas kehtivale parkimistasu määrale.

Mobiilside vahendusel parkimistasu maksmiseks tuleb parkimisaeg käivitada vastavat teenust pakkuva ettevõtja juhise järgi.

Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida tasulisest parkimisalast lahkumiseni.