AS Ühisteenused poolt   pakutavad teenused:

 

Osutame parkimiskorralduse teenust eramaa omanikele. Me opereerime üle 35 000 parkimiskoha ja osutame parkimiskontrolli teenust enam kui 400le eramaaomanikule. Korraldame tasulist parkimist ning parkimisjärelvalvet Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis, Narvas ja Narva-Jõesuus. Lisaks opereerime parkimist 7 parkimismajas (Viru Keskus, Admirali, Vabaduse väljak, Pärnu mnt 22 parkimismaja, 1350 kohaline Raadiku parkimismaja, JEWE keskus, Stroomi parkimismaja) ning enam kui 100 tasulises eraparklas.

AS Ühisteenused parklate juhtimiskeskuses toimub ööpäevaringne parklate töö jälgimine videoseadmete ja parklate haldusprogrammi abil. Rikete ning eriolukordade tekkimisel reageerime ööpäevavaringselt, tagame ööpäevaringse kliendiabi läbi infotelefoni 6511515.


Meie missioon

Teeme liikluse sujuvaks ja parkimise mugavaks:

 • pakkudes innovaatilisi parkimislahendusi;
 • võimaldades taskukohast ja mugavat autopesu teenust;
 • tagades sujuva ja professionaalse liiklusreguleerimise;
 • tegutsedes kõikjal Eestis.

Meie visioon

Hinnatud partner sõidukijuhtidele, olles innovaatiline ja suurim parkimislahenduse pakkuja Eestis.

 

Meie juhtpõhimõtted

 • Oma tegevuses lähtume ettevõtte visioonist, missioonist ja väärtustest, kokkulepitud strateegilistest eesmärkidest, kehtivatest õigusaktidest ning kvaliteedijuhtimissüsteemi  ISO 9001:2015 standardi nõuetest
 • Pakume parkimiskorralduse, infokaitseteenuse ja autopesulatega seotud teenuseid, mis loovad väärtust meie klientidele
 • Analüüsime ja parendame pidevalt ennast ning ettevõtte protsesse, võttes arvesse meie klientide ja koostööpartnerite tagasisidet
 • Oleme arenguvõimelised ning pakume klientidele uuenduslikke ja nutikaid lahendusi
 • Lubatu teostamisel oleme asjatundlikud ja vastutame oma teenuste kvaliteedi ja lubatud tähtaegadest kinnipidamise eest
 • Meie asjaajamine on selge, lihtne ja juriidiliselt korrektne
 • Mõistame ja austame erinevusi, kohtleme kõiki töötajaid võrdselt ning ei diskrimineeri kedagi tema veendumuste, vaadete, soo vm tunnuste tõttu
 • Loome inimsõbraliku töökeskkonna, kus arvestame töötajate vajaduste ja soovidega. Meie töötajad on oodatud tegema ettepanekuid töötingimuste ja töökeskkonna parandamiseks.

AS Ühisteenused omab alates 2007. aasta aprillist kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati ISO 9001:2015. Igapäevaste protsesside vastavust ISO standardi nõuetele kontrollitakse sisemiste audititega ning kord aastas Bureau Veritas Eesti OÜ audiitorite poolt läbiviidava korralise auditiga. Sertifikaat on uuendatud 05.2013 ja 05.2016

Töötajate arv 2018. aasta alguses 58 töötajat.

AS Ühisteenused on OÜ UG Investeeringutele kuuluv äriühing, mis alustas tegevust 01.02.2007.