AS Ühisteenused hallatavad eraparklad:

Parkimisluba Narva tasulistesse parklatesse võimalik soetada portaali www.parkimine.ee kaudu või mobiiltelefoni vahendusel.