AS Ühisteenused hallatavad eraparklad:

Parkimisluba Narva tasulistesse parklatesse võimalik soetada www.parkimine.ee kodulehe kaudu või mobiiltelefoni vahendusel.