Ühisteenused pakub kvaliteetset parkimiskorraldusteenust kinnistuomanikele.

Omame pikaajalist koostöö kogemust eramaa omanikega, korraldades parkimist kaubanduskeskuste, tanklate, ärimajade territooriumil. Töötame välja kinnistule sobiva parkimis- ja liikluskorraldussüsteemi ning paigaldame vajaliku varustuse.

Parkimise Teie territooriumil teeb lihtsaks elektrooniliste parkimislubade süsteemi kasutamine, kus saate ise määrata parklasse lubatud autod ning AS Ühisteenused teostab parklas samaaegselt tõhusat parkimiskontrolli.

Tasulise parkla puhul tuleb käivitada mobiilse parkimise tsoon ja vajadusel võib kasutada parkimisautomaati samaaegselt. Samuti on võimalik aktiveerida veebi vahendusel parkimislubade müük.

Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust aadressil parkimine[A]yhisteenused.ee.