1. parkimine.ee veebilehelt ostetud elektrooniline parkimisluba annab parkimisõiguse vaid selle loaga seotud sõiduki parkimiseks. Sõiduki muutumise korral (nt asendussõiduki kasutamisel) kohustub parkimisloa ostja enne parkimise alustamist iseteeninduskeskkonnas sõidukinumbrit vahetama. Sõiduki registreerimisnumbri vahetamiseks peab parkimisloa ostja olema parkimisloa soetamise hetkel iseteeninduskeskkonda sisse logitud.
 2. Kehtiv parkimisluba ei kindlusta parkimiskohta parklas ning AS Ühisteenused ei ole kohustatud võimaldama parkimisloa omanikul igal korral sama parkimiskoha kasutamist. Parkimisloa kasutajal on võimalik valida parklas vaba parkimiskoht.
 3. Kui kehtiva parkimisloaga ei leita vastavas parklas vaba kohta, tuleb esimesel võimalusel telefoni teel numbril 6511530 kontakteeruda AS-iga Ühisteenused, kes pakub võimalusel samaks päevaks asendusparkimist mõnes muus lähedalasuvas parklas. Tagantjärgi teavitades ei kompenseerita parkimisaega või parkimistasu, kui parkimisloa omanik mingil põhjusel parklat ei kasutanud.
 4. Et makset parkimisloa eest korrektselt sooritada, tuleb pärast pangas tasumist vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“. Pärast makse sooritamist saadetakse meilile kinnituskiri. Kui kinnituskirja pole mõne minuti jooksul tulnud, palun kontrollige oma rämpsposti kausta. Kui makset pole korrektselt sooritatud, ei tule meilile kinnituskirja ja parkimisluba ei pruugi aktiveeruda õigel ajal.
 5. Parkimisloa ostjal tuleb enne maksmist kontrollida, et ta on valinud õige parkla aadressi ja tsooni, valinud sobiva parkimisperioodi, sisestanud korrektse sõidukinumbri ja enda kontaktandmed.
 6. Kui on ostetud parkimisluba, mida ostja ei soovi kasutada, siis raha tagastatakse juhul kui parkimisloa ostja teeb sellekohase kirjaliku avalduse ja kui parkimisloa algusaeg ei ole möödas. Parkimisloa raha tagastamisel lisandub teenustasu 2€.
 7. www.parkimine.ee veebilehelt ostetud parkimisluba kehtib vaid A- ja B-kategooria sõidukile, millel pole järelhaagist. Suurema sõiduki parkimise soovi korral tuleb kontakteeruda AS-iga Ühisteenused aadressil myyk[A]yhisteenused.ee.
 8. Elektroonilise parkimisloa kehtivuse ajal ei ole kuidagi piiratud sisse- ja väljasõidu kordade arv.
 9. Olles parkimisloa ostmise ajal sisse loginud iseteenindusse, on võimalik parkimisluba siduda konkreetse füüsilise või juriidilise isikuga. Iseteenindusse sisse logides näeb vastava isikuga seotud parkimisluba, selle kehtivusaega ja samuti on võimalik keskkonnas muuta sõiduki numbrit. Ettevõtte nimele on iseteeninduses parkimisluba võimalik osta ettevõtte juhatuse liikmel või selleks volitatud isikul.
 10. Sõidukijuht on kohustatud parklat ja parkimiskohta kasutama järgides sõidukijuhi hoolsuskohustust ning lähtuma paigaldatud viitadest, märkidest ja parklaoperaatori juhistest. Parklasse jõudes saab sõidukijuht tutvuda infotahvlil olevate parkimistingimustega. Kui parkimisluba on kehtiv, kuid rikutakse parkimistingimusi (nt takistab teisi parkla kasutajaid), on AS-il Ühisteenused õigus vormistada sõidukile leppetrahv.
 11. Parklas parkimine ja liiklemine toimub sõidukijuhi omal vastutusel. Parklaoperaator ei vastuta parklas viibimise aja jooksul sõidukile tekitatud kahju eest.
 12. Parkimismaja kasutamisel väljaspool parkimismaja lahtiolekuaega tuleb hoonesse siseneda vastavast jalakäijate uksest parkimispileti abil või kontakteeruda AS-i Ühisteenused klienditeenindusega vastava infonupu abil.