AS Ühisteenused

Endla 15
10122 Tallinn

Reg. kood 11052490

Kontaktinfo

6 511 530 – lepinguga või AS-i Ühisteenused poolsete teenustega seotud küsimused
6 511 515 – muud küsimused

parkimine[A]yhisteenused.ee – üldküsimused

myyk[A]yhisteenused.ee – müügipäringud ja parkimise püsilepinguga seotud küsimused

 

Arvelduskontod viivistasuotsuste ja leppetrahvi nõuete tasumiseks on leitavad iseteenindusest.