AS Ühisteenused

Endla 15
10122 Tallinn

Reg. nr 11052490
parkimine@yhisteenused.ee
www.parkimine.ee

 

Kontaktnumbrid

6 511 530 – lepinguga või AS-i Ühisteenused poolsete teenustega seotud küsimused
6 511 515 – muud küsimused