Klienditeenindus

AS Ühisteenused
Endla 15
10122 Tallinn
Tel. 6 511 530 – Lepinguga või AS-i Ühisteenused poolsete teenustega seotud küsimused.
(Tavanumbrile helistades kehtib tavatariif)
Tel. 6 511 515 – muud küsimused.
reg. nr. 11052490
parkimine@yhisteenused.ee
www.parkimine.ee