Tallinnas on võimalik parkida:

Eramaal on parkimistasu määrad, parkimistasu soodustused ja vabastused kehtestatud parkimist korraldava ettevõtte ja maaomaniku kokkuleppe alusel.

Avaliku territooriumi tasulise parkimise ala parkimistasu määrad, parkimistasu soodustused ja vabastused kehtestab selle kohaliku omavalitsuse volikogu, kelle haldusterritooriumile parkimisala jääb. Tallinnas haldab avalikku tasulist parkimisala ehk linnatänavat Tallinna linn.

 

Sõidukijuhil on kohustus teha kindlaks, kas ta asub tasuta parkimise alal, eramaal asuvas parklas või avalikul territooriumil asuval tasulisel parkimisalal. Nii Tallinna linna parkimistsoonide kui ka eraparklatega on võimalik tutvuda menüüs ja www.parkimine.ee veebikaardil.