Parkimistingimuste rikkumise eest määratakse kohaliku omavalitsuse tasulisel parkimisalal viivistasu otsus, eraparklas aga leppetrahv.

Iseteeninduskeskkonnas on võimalik tutvuda nii leppetrahvide kui ka Tallinna viivistasu otsustega, vaata lähemalt “Trahvi otsuse vaidlustamine“.

 

Vaidlustamine

Vaie viivistasu otsuse kohta on võimalik esitada 30 päeva jooksul ja leppetrahvi kohta 14 päeva jooksul.

Menüüst leiad Tallinna viivistasu otsuste –, Tartu viivistasu otsuste -ja leppetrahvide vaietele kehtivad nõuded ja esitamis võimalused.