Vaidlustamine

Vaie viivistasuotsuse kohta palume esitada 30 päeva jooksul läbi kodulehe www.parkimine.ee või e-postiga parkimine[A]yhisteenused.ee

Viivistasuotsuse vaidlustamisel palume esitada  koopia ka sõiduki registreerimistunnistusest, mis tõendab, et vaide esitaja on antud sõiduki omanik või vastutav kasutaja.

Vaie leppetrahvi kohta palume esitada 14 päeva jooksul läbi iseteeninduse aadressil www.parkimine.ee

Vaiet on võimalik esitada nii leppetrahvi kui ka viivistasuotsuste kohta:

  • AS Ühisteenused kontoris aadressil Endla 15, Tallinn 10122. Vastuvõtuajad E-R 09:00-16:00
  • Postiga saates Endla 15, Tallinn 10122.

NB! Avalduse esitamine ei vabasta tähtaegselt tasumise kohustusest.