Parkimistingimuste rikkumise eest määratakse kohaliku omavalitsuse tasulisel parkimisalal viivistasu otsus, eraparklas aga leppetrahv.

Iseteeninduskeskkonnas on võimalik tutvuda nii leppetrahvide kui ka Tallinna viivistasu otsustega, vaata lähemalt “Trahviotsuse vaidlustamine“.

 

Vaidlustamine

Vaie viivistasuotsuse kohta on võimalik esitada 30 päeva jooksul ja leppetrahvi kohta 14 päeva jooksul.

Menüüst leiad Tallinna viivistasuotsuste ja Tartu viivistasuotsuste vaietele ning leppetrahvide vaietele kehtivad nõuded ja esitamisvõimalused.