AS Ühisteenused hallatav eraparkla:

Parkimisluba Pärnu tasulistesse parklatesse võimalik soetada portaali www.parkimine.ee kaudu või mobiiltelefoni vahendusel.