AS-i Ühisteenused hallatavates eraparklates parkimise eest tasumiseks on järgmised maksevõimalused:

  • www.parkimine.ee vahendusel ostetud elektrooniline parkimisluba
  • Mobiilne parkimine (sh nutirakendused)
  • Parkimisautomaat (juhul, kui see asub eraparkla territooriumil!)
  • Parkimisrakendus Parkner

NB! AS Ühisteenused ei ole kohustatud pakkuma eraparklates kõiki ülaltoodud maksevõimalusi korraga.

 

Parkimisõigust Tallinna avalikule tasulisele parkimisalale on võimalik saada järgmiselt:

Parkimisõigust Tartu avalikule tasulisele parkimisalale on võimalik saada järgmiselt:

 

NB! Mootorsõiduki juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast parkimise alustamist. Juhul kui on võimaldatud tasuta parkimise aeg, tuleb selle kasutamisel parkimise algusaeg tähistada. Selle teostamiseks soovitame kasutada paberile kirjutatud kellaaega. Parkimiskella kasutades tuleb olla eriti hoolas ning aja märkimisel lähtuda tavalise mehaanilise kella tööpõhimõtetest (eriti tähelepanelik tuleb olla väikese osuti paigaldamisel). Enne sõiduki juurest lahkumist veenduge, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada teate sisu. Kui mootorsõiduki juht ei ole parkimise alustamisel parkimise algusaega teada andnud, tekib parkimistasu maksmise kohustus parkimise alustamise hetkest.