AS Ühisteenused eraparklad:

Parkimisluba on võimalik soetada www.parkimine.ee kodulehe kaudu või mobiiltelefoni vahendusel.