Tartus on võimalik parkida:

Eramaal on parkimistasu määrad, parkimistasu soodustused ja vabastused kehtestatud parkimist korraldava ettevõtte ja maaomaniku kokkuleppe alusel.

Avaliku territooriumi tasulise parkimise ala parkimistasu määrad, parkimistasu soodustused ja vabastused kehtestab selle kohaliku omavalitsuse volikogu, kelle haldusterritooriumile parkimisala jääb. Tartus haldab avalikku tasulist parkimisala ehk linnatänavat Tartu linn.

 

Sõidukijuhil on kohustus teha kindlaks, kas ta asub tasuta parkimise alal, eramaal asuvas parklas või avalikul territooriumil asuval tasulisel parkimisalal. Tartu linna parkimistsoone ja eraparklate infoga on võimalik tutvuda menüüs ja www.parkimine.ee veebikaardil.