AS Ühisteenused poolt pakutavad teenused:

 • liikluse reguleerimine;
 • parkimiskorraldus;
 • parkimismajade ja parklate opereerimine;
 • parkimiskontroll;
 • Infokaitseteenus.

 

Korraldame tasulist parkimist ning parkimisjärelvalvet Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis, Narvas, Sillamäel, Narva-Jõesuus ja Viljandis. Osutame parkimiskorralduse teenust enam kui 800le eramaaomanikule. Sealhulgas opereerime parkimist kümnes parkimismajas (Viru Keskus, Admirali, Vabaduse väljak, Pärnu mnt.22, JEWE keskus, Stroomi, TalTech üliõpilasküla) ning enam kui 150 tasulises eraparklas.

AS Ühisteenused parklate juhtimiskeskuses toimub ööpäevaringne parklate töö jälgimine videoseadmete ja parklate haldusprogrammi abil. Rikete ning eriolukordade tekkimisel reageerime ööpäevavaringselt, tagame ööpäevaringse kliendiabi läbi infotelefoni 651 1515.


Meie missioon

Teeme liikluse sujuvaks ja parkimise mugavaks:

 • pakkudes innovaatilisi parkimislahendusi;
 • tagades sujuva ja professionaalse liiklusreguleerimise;
 • tegutsedes kõikjal Eestis.

Meie visioon

Hinnatud partner sõidukijuhtidele, olles innovaatiline ja suurim parkimislahenduse pakkuja Eestis.

 

Meie juhtpõhimõtted

 • Oma tegevuses lähtume ettevõtte visioonist, missioonist ja väärtustest, kokkulepitud strateegilistest eesmärkidest, kehtivatest õigusaktidest ning kvaliteedijuhtimissüsteemi  ISO 9001:2015 standardi nõuetest
 • Pakume parkimiskorralduse ja infokaitseteenusega seotud teenuseid, mis loovad väärtust meie klientidele
 • Analüüsime ja parandame pidevalt ennast ning ettevõtte protsesse, võttes arvesse meie klientide ja koostööpartnerite tagasisidet
 • Oleme arenguvõimelised ning pakume klientidele uuenduslikke ja nutikaid lahendusi
 • Lubatu teostamisel oleme asjatundlikud ja vastutame oma teenuste kvaliteedi ja lubatud tähtaegadest kinnipidamise eest
 • Meie asjaajamine on selge, lihtne ja juriidiliselt korrektne
 • Mõistame ja austame erinevusi, kohtleme kõiki töötajaid võrdselt ning ei diskrimineeri kedagi tema veendumuste, vaadete, soo vm tunnuste tõttu
 • Loome inimsõbraliku töökeskkonna, kus arvestame töötajate vajaduste ja soovidega. Meie töötajad on oodatud tegema ettepanekuid töötingimuste ja töökeskkonna parandamiseks.

AS Ühisteenused omab alates 2007. aasta aprillist kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati ISO 9001:2015.

Igapäevaste protsesside vastavust ISO standardi nõuetele kontrollitakse sisemiste audititega ning kord aastas Bureau Veritas Eesti OÜ audiitorite poolt läbiviidava korralise auditiga. Sertifikaat on uuendatud 2013 mai, 2016 mai ja 2019 aprill ja 2022 mai. 

Töötajaid on 2024. aasta alguses 56.

AS Ühisteenused on UG Investments OÜ-le ja Sirius Capital OÜ-le kuuluv äriühing, mis alustas tegevust 01.02.2007.