AS Ühisteenused

Trüki

AS Ühisteenused poolt pakutavad teenused:

  • liikluse reguleerimine;
  • parkimiskorraldus;
  • parkimismajade ja parklate opereerimine;
  • parkimiskontroll;
  • Infokaitseteenus.

Korraldame tasulist parkimist ning parkimisjärelvalvet kahes Eesti omavalitsuses: Tallinnas ja Tartus. Lisaks opereerime parkimist 4 parkimismajas Tallinna kesklinnas (Viru Keskus, Admirali, Vabaduse väljak ja 1350 kohaline Raadiku parkimismaja) ja Jõhvis ning enam kui 55 tasulises eraparklas.

Osutame parkimiskorralduse teenust eramaa omanikele Maksimarketi, Prisma, Rimi parkimisaladel, Alexela ja Neste tanklates. Meie poolt opereeritavate parkimiskohtade arv ületab 20 000 ja osutame parkimiskontrolli teenust enam kui 240le eramaaomanikule.

AS Ühisteenused parklate juhtimiskeskuses toimub ööpäevaringne parklate töö jälgimine videoseadmete ja parklate haldusprogrammi abil. Rikete ning eriolukordade tekkimisel reageerime ööpäevavaringselt, tagame ööpäevaringse kliendiabi läbi infotelefoni 1669.


Meie missioon: tõsta ühiskonnas seadusekuulekust; olla avaliku sektori koostööpartner; luua erinevaid parkimislahendusi.
Meie visioon: olla parim abimees parkimise korraldamises, liikluse reguleerimises ning kontrollteenuste pakkumises.
Meie väärtused: kvaliteetsus ja innovatiivsus; ausus ja avatus; õiglus ja usaldusväärsus.

AS Ühisteenused omab alates 2007. aasta aprillist kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati ISO 9001:2008. Igapäevaste protsesside vastavust ISO standardi nõuetele kontrollitakse sisemiste audititega ning kord aastas Buerea Veritas Eesti OÜ audiitorite poolt läbiviidava korralise auditiga. Sertifikaat on uuendatud 05.2013

Töötajate arv 2014. aasta alguses 72 töötajat.

AS Ühisteenused on G4S rahvusvahelisse majanduskontserni kuuluv äriühing, mis alustas tegevust 2007. aastal. Ettevõte on AS-i G4S Baltics tütarettevõte.