AS Ühisteenused pakub kvaliteetset parkimiskorraldusteenust kinnistuomanikele.

Omame pikaajalist koostöö kogemust eramaa omanikega, korraldades parkimist kaubanduskeskuste, tanklate, ärimajade territooriumil. Töötame välja kinnistule sobiva parkimis- ja liikluskorraldussüsteemi ning paigaldame vajalikku varustust.

Parkimise Teie territooriumil teeb lihtsaks elekrtoonilise parkimisloa süsteemi kasutamine, kus saate ise määrata parklasse lubatud autod ning AS Ühisteenused teostab parklas samaaegselt tõhusat parkimiskontrolli.

Tasulise parkla puhul tuleb käivitada mobiilse parkimise tsoon ja vajadusel võib kasutada parkimisautomaati samaaegselt – mugavaim viis tasuda parkimise eest.