Elaniku maksusoodustuse ümber vormistamiseks teisele sõidukile on kaks võimalust:

 

Elaniku maksusoodustusel sõiduki registreerimisnumbri muutmiseks iseteenindusportaalis tuleb elaniku maksusoodustuse andmete juures vajutada „Muuda sõidukit“ nuppu. Seejärel avaneb sõiduki numbri muutmise väli, kuhu sisestatakse uus sõiduki registreerimisnumber.

Pärast sõiduki registreerimisnumbri muutmist antakse muutmise kohta teade „Andmed muudetud“. Sõiduki numbrimuudatus hakkab kehtima kohe pärast ümber vormistamist. Sõiduki registreerimisnumbrit on võimalik muuta üks kord 24 tunni jooksul.

NB! Taotleja nimi peab olema kantud sõiduki registreerimistunnistusele (tehnilisse passi), vastasel korral sõiduki numbrit muuta ei saa.

Sõiduki registreerimisnumbri muutmisel tehakse päring Transpordiameti liiklusregistrisse. Kui isik ei ole sõiduki registreerimistunnistusele kantud omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana, siis kuvatakse vastav teavitus. Kui elanik üritab uuesti vähem kui 24 tunni möödudes sõiduki registreerimisnumbrit muuta, siis kuvatakse veateade.