• Isik, kellele on antud elaniku maksusoodustus sõiduki parkimiseks, saab alates 2. aprillist 2022 iseteenindusportaalis www.parkimine.ee ise muuta sõiduki registreerimisnumbrit, mille parkimiseks tasulisel parkimisalal on antud maksusoodustus ning kasutada maksusoodustust teise sõiduki parkimiseks.

Sõiduki registreerimisnumbri muutmiseks toimi iseteenindusportaalis järgmiselt:

Sõiduki registreerimisnumbri muutmiseks iseteenindusportaalis kuvatakse elaniku maksusoodustuse andmete juures „Muuda sõidukit“ nuppu, millel klõpsates avaneb sõiduki numbri muutmise väli, kuhu sisestatakse uus sõiduki registreerimisnumber. Peale sõiduki registreerimisnumbri muutmist antakse muutmise kohta teade „Andmed muudetud“. Sõiduki registreerimisnumbrit on võimalik muuta üks kord 24 tunni jooksul. Sõiduki registreerimisnumbri muutmisel tehakse päring Transpordiameti liiklusregistrisse, tuvastamaks, kas isik on antud sõiduki omanik, kasutaja või vastutav kasutaja. Kui isik ei ole sõiduki registreerimistunnistusele kantud omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana, siis kuvatakse vastav teavitus ning sõiduki registreerimisnumbrit muuta ei saa. Kui elanik üritab uuesti vähem kui 24 tunni möödudes sõiduki registreerimisnumbrit muuta, siis kuvatakse veateade.

 

  • Elaniku maksusoodustuse ümber vormistamiseks teisele sõidukile tuleb esitada kirjalik avaldus Tallinna Transpordiameti töötajale Silvi Kivisik, E-post: silvi.kivisik@tallinnlv.ee, tel. 6404456

          NB! Taotleja nimi peab olema kantud sõiduki registreerimistunnistusele (teh.pass)