Elaniku maksusoodustuse ümber vormistamiseks teisele sõidukile tuleb esitada kirjalik avaldus Tallinna Transpordiameti töötajale Silvi Kivisik, E-post: silvi.kivisik@tallinnlv.ee, tel. 6404456

NB! Taotleja nimi peab olema kantud sõiduki registreerimistunnistusele (teh.pass)