Eraparkla operaatoritel puuduvad sõidukiomanike andmed ning Transpordiametilt on võimalik andmeid pärida üksnes peale leppetrahvi tähtaegset tasumata jätmist. Nimelt on liiklusregister avalik andmekogu, mille piiratud juurdepääsupiiranguga andmete väljastamist saab Transpordiametilt taotleda juhul, kui selleks esineb õigustatud huvi. Õigustatud huvi olemasolu tuvastab ja andmete väljastamise otsustab Transpordiamet. Eraparklas vormistatud leppetrahvide puhul esineb õigustatud huvi üksnes siis kui leppetrahvi maksetähtaeg on möödunud ning nõue on jäetud tasumata.