Leppetrahv

Leppetrahvile on võimalik esitada vaiet 14 päeva jooksul alates trahvi vormistamisest. Tähtaegselt esitamata leppetrahvi vaided vastu ei võeta.

Viivistasu otsus

Viivistasu otsusele on võimalik esitada vaie 30 päeva jooksul alates trahvi vormistamisest.