Iseteeninduse keskkonnas saab:
· esitada taotluseid elaniku parkimisloa saamiseks; 
· volitada ettevõtte teisi töötajaid kasutama iseteeninduse keskkonda; 
· tutvuda parkimistrahvi andmetega; 
· vaidlustada parkimistrahvi.

Iseteeninduse kaudu sisse logides annate AS-le Ühisteenused nõusoleku isikuandmete töötlemiseks. AS Ühisteenused kasutab vastavaid isikuandmeid vaid ettevõtte põhikirjas nimetatud eesmärkidel (eelkõige parkimisteenuse pakkumine) ja ulatuses.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted.


NB! Isikuandmete töötlemise põhimõtted kehtivad ainult eraõiguslike suhete puhul. Juhul kui sisenete portaali seoses Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal parkimisega, toimub andmete töötlemine ja säilitamine kooskõlas Tallinna parkimiskorralduse andmekogu põhimäärusega ning AS Ühisteenused Teie andmeid ei töötle.