Seoses 15.01.2019 jõustunud kohtulahendiga on Maanteeametil võimalik edastada tingimustele vastavatele parkimisettevõtetele andmeid nende sõidukiomanike kohta, kelle sõidukiga on rikutud parkimistingimusi.

Ühisteenused hakkas parkimisrikkujate andmete saamiseks Maanteeametile taotlusi esitama alates juunist ning sellega tegeletakse pidevalt.

Ettevõtte parkimiskontrolli ja liikluse reguleerimise juhi Ganem Hassoni kinnitusel alustati päringute tegemist vanimatest trahvidest ja päringuid plaanitakse esitada kõikide sissenõutavate trahvide kohta, mis on õigeaegselt tasumata jäänud.

“Tähelepanu pööratakse ka sõidukitele, millele on väljastatud rohkem kui 3 trahviotsust. Keskmiselt jääb ühe trahvi summa vahemikku 10-57€. Kel on olemasolevaid või õigeaegselt maksmata jäänud trahve, soovitame need tasuda, et vältida võlgnevuste suurenemist lisakulude näol, näiteks kohtu- ja menetluskulud,” ütles ta.

Parkijatel on võimalik andmete edastamist parkimiskorraldajale vältida parklaoperaatoriga suheldes ning tasudes maksmata jäetud leppetrahvid. Leppetrahvi määramise vältimiseks peab korrektselt täitma parkimistingimusi, sh tasuma parkimise eest.

Loe parkimistingimusi rikkunud sõidukiomanike andmete väljastamise kohta täpsemalt Maanteeameti kodulehelt või Autogeeniuse artiklist.