Alates 01.01.2022 hakkavad elanike maksusoodustuste saajatele kehtima järgnevad muudatused:

  • Elukohana rahvastikuregistrisse kantud korteri kohta antakse üks elaniku maksusoodustus ühe mootorsõiduki parkimiseks tähtajaga 12 kuud
  • Elaniku maksusoodustust ei ole õigus saada isikul, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hoones, mille püstitamiseks on saadud ehitusluba pärast 1. jaanuari 2022

 

Täiendav info: www.tallinn.ee/Teenus-Elaniku-parkimistasu-soodustus

www.parkimine.ee/parkimisinfo/kuidas-maksta/elaniku-maskusoodustus