AS Ühisteenused hallatavad eraparklad:

Parkimisluba Pärnu tasulistesse parklatesse võimalik soetada www.parkimine.ee kodulehe kaudu või mobiiltelefoni vahendusel.