Peahoone esise kahetasandilise parkla maa-alune parkimistasand on kuni 1. maini patsientidele tasuta parkimiseks. Juhime tähelepanu, et parkimiskorralduse muud tingimused jätkuvalt kehtivad, st peasissekäiguga samal tasandil parkimine on võimalik üksnes puudega inimese sõiduki parkimiskaardiga parkivatele isikutele.

Tasuta on võimalik parkida ka Sütiste tee sellel osal (sõiduteel asuvad parkimiskohad), mis on paralleelne C-korpusega.

Tutvu PERH parkimiskorraldusega haigla kodulehel.