Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 30 „Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu“ § 11 lg 1 ja lg 8 alusel antakse elukohana rahvastikuregistrisse  kantud korteri kohta üks maksusoodustus ühe mootorsõiduki parkimiseks tähtajaga 12 kuud.

 

Isik, kellele on antud elaniku maksusoodustus sõiduki parkimiseks, saab alates 2. aprillist 2022 iseteenindusportaalis www.parkimine.ee ise muuta sõiduki registreerimisnumbrit, mille parkimiseks tasulisel parkimisalal on antud maksusoodustus ning kasutada maksusoodustust teise sõiduki parkimiseks.

 

Sõiduki registreerimisnumbri muutmiseks toimi iseteenindusportaalis järgmiselt:

Sõiduki registreerimisnumbri muutmiseks iseteenindusportaalis kuvatakse elaniku maksusoodustuse andmete juures „Muuda sõidukit“ nuppu, millel klõpsates avaneb sõiduki numbri muutmise väli, kuhu sisestatakse uus sõiduki registreerimisnumber. Peale sõiduki registreerimisnumbri muutmist antakse muutmise kohta teade „Andmed muudetud“. Sõiduki registreerimisnumbrit on võimalik muuta üks kord 24 tunni jooksul. Sõiduki registreerimisnumbri muutmisel tehakse päring Transpordiameti liiklusregistrisse, tuvastamaks, kas isik on antud sõiduki omanik, kasutaja või vastutav kasutaja. Kui isik ei ole sõiduki registreerimistunnistusele kantud omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana, siis kuvatakse vastav teavitus ning sõiduki registreerimisnumbrit muuta ei saa. Kui elanik üritab uuesti vähem kui 24 tunni möödudes sõiduki registreerimisnumbrit muuta, siis kuvatakse veateade.