Peatselt lõppev aasta oli Ühisteenuste jaoks läbimurdeline, väike aga tubli ettevõte tugevdas oma majanduslikku positsiooni, algatas mitu uut projekti ning kasvas pea kõikide teenuste lõikes.

Eraparklate arv kasvab.

Jõudsalt on arenenud eraomanikele suunatud eraparklate haldamise teenus ehk kontrollparklate müük. Kontrollparklad seetõttu, kuna nendes parklates ei ole mitte tasuline parkimine, vaid meie töötajad teostavad igapäevast regulaarset parkimiskontrolli. Sõidukijuhte, kes eiravad alal kehtestatud korda võimalusel hoiatatakse, kuid vajadusel määratakse leppetrahv kuni 57 € ulatuses – viimase nelja aasta jooksul on kontrollparklate ärist saanud sama arvestatav töövaldkond kui tasuliste parklate või parkimisalade opereerimine.

„Ilmselgelt püüame kontrollparklatele suunatud lahendusi edasi arendada, kõik vajalikud eeldused on selleks loodud: rakendasime tööle mugava ja ainulaadse parkimisrakenduse aplikatsiooni, paigaldasime äri- ja büroohoonetesse parkimiskioskid ning arendasime elektrooniliste lubade võrgustiku,“ selgitab parkimiskontrolli spetsialist Martin Tubalkain. „Vaadates tagasi aastasse 2006 ja sellele järgnevale paarile aastale, siis oli kontrollparklate maht suhteliselt tagasihoidlik ja meie kontol oli 2-3 aastaga alla paari kümne kontrollparkla. Aktiivsem parklate müük algas 2008. aastal ja alates sellest ajast on järkjärgult maht aina kasvanud. Nüüd 2012. aasta detsembri seisuga oleme ületanud koos regioonidega 200 kontrollparkla piiri ning koos tasuliste eraparklatega on see arv üle 230,“ lisab Tubalkain. „Kliendivaldkond on lai – korteriühistud, autoesinduste parkimisalad, kütusemüüjate teenindusjaamad, ärimajad, kauplused jne. Kontrollparklaid on Ühisteenustel Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Põltsamaal. Tänase seisuga võib julgelt väita, et Ühisteenustest on saanud suurim ning ka kompetentseim kontrollparklate teenusepakkuja Eestis, kliendi jaoks on oluline, et ükskõik, millise parkimismurega ta ei pöörduks, meilt saab täisteenust – alustades konsultatsioonist ja parkimisreeglite kehtestamisest ning lõpetades parkimiskontrolliga.“

Reguleerimisteenuse valdkonnas on Ühisteenused samuti kõvasti kanda kinnitanud, saades parima reguleerimisvõimega ettevõtteks. Viimase aastaga on koolitatud kümneid reguleerijaid, kelle osalusel on mehitatud ka tõeliselt suuri projekte. „Mahukamatest projektides on meie iga-aastased head kunded Maijooks, Õllesummer, Lauri Ausi memoriaal, Tallinna Rattaralli, Kõrvemaa neliküritused ja Tallinna Maraton – viimasega on tehtud koostööd alates 2004. aastast. Uutest projektidest reguleerisime liiklust Tallinna Merepäevadel ja Olympic Casino „Rock Ride Party“ üritusel. Samuti reguleerisime liiklust väga paljudel teede ehitusprojektidel üle Eesti,“ lisab Tubalkain.

Nutiaasta.

Lisaks „klassikalistele“, aastaid edukalt pakutud teenustele, otsib Ühisteenuste meeskond järjest uusi väljakutseid. Nutiparkimine – sõna, mis on vähem kui aastaga kindlalt juurdunud meie sõnavarasse, on leiutatud ning mugavusteenusena juurutatud Ühisteenuste poolt. 2012.a detsembri kuu seisuga on meil ca 2800 lepingulist klienti, kes teostavad nutiparkimise vahendusel üle 1500 tehingu kuus. Nutiparkimise rakendus on pidevas arendamises, et püsida turu parima parkimisrakendusena ning pakkuda klientidele uusi mugavusi loovaid võimalusi.

Täiesti uue teenuseliigina on Ühisteenused asunud pakkuma G4Sinfokaitseteenust ja seda koostöös G4S kulleriga. Turvalisel lahendusel, mis aitab ettevõtetel vabaneda vanadest paberdokumentidest mugavalt ja – mis peamine – diskreetselt, on vähem kui aastaga välja kujunenud oma kindel kliendibaas. Kliendiportfelli kuulub üle 1500 kliendi ning baas suureneb igakuiselt – uuest aastast alustab G4SInfokaitseteenuse müügiga ka G4S müügimeeskond, kes on saanud juba vajaliku koolituse jm materjalid eduka müügi tegemiseks. Viimase aasta suuremad võidud selles valdkonnas on olnud Eesti Posti, Statistikaameti ja Eesti Energia hangete võitmine. Et mahtudest parema pildi saaks siis ainuüksi Statistikaamet andis detsembri kuus hävitamisele üle 23 tonni dokumente ning Eesti Post annab detsembris hävitusse ca 50 tonni dokumente!

Tulevikku suunatud teenuste hulka kuulub ka mahukas elektriautode kiirlaadimisvõrgustiku kliendihaldussüsteemi opereerimine. Võrgustiku kasutajatega lepingute sõlmimine, kasutajakaartide ja arvete väljastamine ning aruandlus on Ühisteenuste pärusmaa.

Uusi põnevaid projekte on veel plaanis, kuid nendest saab täpsemalt rääkida siis, kui projekt on käivitunud või käivitumas – kui asjadest rääkida liiga vara, siis kipuvad nad luhtuma.

Viimase aastaga teenusteportfelli lisandunud projektid ei avalda mitte üksnes soodsat mõju Ühisteenuste majandustulemustele, vaid kasvatavad ka „väikese aga tubli“ ettevõtte NUTI-renomeed.

AS Ühisteenused