Sarnaselt avalikel parkimisaladel kehtivale sõiduki omaniku vastutuse eeldusele, kehtib ka eraparklates sõidukiomaniku vastutuse eeldus.

AS Ühisteenused parkimistingimuste kohaselt on parkla operaatoril õigus eeldada, et sõiduki omanik või vastutav kasutaja on sõiduki juhiks ja lepingu pooleks. Kuna operaatoril ei ole võimalik tuvastada, kes leppetrahvi väljastamise ajal sõidukit juhtis ja sellekohane informatsioon on teada ainult sõiduki omanikule või vastutav kasutajale, siis kehtiva kohtupraktika kohaselt lasub tõendamiskoormus sõiduki omanikul/vastutav kasutajal.

Kui registrijärgne sõiduki omanik või vastutav kasutaja sõidukit parkimistingimuste rikkumise ajal ei juhtinud, on tal võimalik vastutusest vabaneda kui ta tõendab, et sõidukit kasutas keegi teine (näiteks esitades sõiduki müügi- või rendilepingu, tegeliku kasutaja kinnituse vms).